/
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Správca osobných údajov

Sme spoločnosť SEBRON s. r. o. so sídlom Veľkomoravská 2910/38A 901 01 Malacky,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 125635/B a sme správcom vašich osobných údajov.

 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné. Ide predovšetkým o vaše meno, priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, tel. kontakt, v prípade nákupu na firmu aj názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a IBAN. Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme aj vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

V prípade objednania  niektorých tovarov môžete byť požiadaní o poskytnutie ďalších osobných údajov (napr. kópiu preukazu totožnosti), ktoré nám slúžia k overeniu vašej totožnosti na diaľku.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.


Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.


Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Čo je súbor cookies?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. zoradenie produktov na eshope), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

 

Záznam z kamerového systému na našej prevádzke

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našej prevádzke.

Naša prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom s online prenosom a záznamom. Kamery máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť SEBRON s.r.o..

 

3. PREČO ZHROMAŽĎUJEME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť.
 • Marketingová činnosť:
 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia (newsleter) vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz „unsubscribe from this list“ (odhlásiť sa z odberu), ktorý sa nachádza v päte každého newsleteru, ktorý od nás dostanete.
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu, máte právo vzniesť voči takémuto spracovaniu námietku. Môžete tak urobiť telefonicky alebo mailom.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

4. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA TÝCHTO PRÁVNYCH PODKLADOCH

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našej prevádzke.

Z dôvodu ochrany pred nelegálnym šírením a sprístupňovaním vami zakúpenej elektronickej knihy (či iného elektronického obsahu) je v tejto elektronickej knihe zobrazené vaše meno, priezvisko a vaša adresa.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať.

 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (newsleter) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu kedykoľvek zrušiť  kliknutím na odkaz „unsubscribe from this list“ (odhlásiť sa z odberu), ktorý sa nachádza v päte každého newsleteru, ktorý od nás dostanete. Odhlásiť sa môžete aj telefonicky alebo emailom.

 

5. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

 

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru.

Obchodné oznámenia (newsletter): v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom) môžeme k rozosielke využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Účtovníctvo:  v prípade spracovania účtovných podkladov (faktúry, dobropisy  a pod.) môžeme využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Uplatnenie práv a právnych nárokov: v prípade vymáhania práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán verejnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

6. AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

Uživateľský účet (E-shop)

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu sú uchovávané len počas jeho životnosti. Životnosť účtu na E-shope  je nastavená na 2 roky. Táto doba sa vždy obnoví po vykonaní objednávky, alebo po zmene osobných údajov vo svojom profile. Zákazník má zároveň možnosť, kedykoľvek požiadať o zmazanie svojho účtu, prostredníctvom tlačidla vo svojom profile. Pri zmazaní dát zákazníka dôjde k odstráneniu všetkých jeho osobných informácií a to vo všetkých častiach e-shopu (napríklad aj v objednávkach, ktoré daný zákazník v minulosti uskutočnil).

 

Zasielanie obchodných správ (newsleter)

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu existencie vášho užívateľského účtu na e-shope (min. 2 roky), alebo do vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a odber newsletterov zrušiť kliknutím na odkaz „unsubscribe from this list“ (odhlásiť sa z odberu), ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru, ktorý od nás dostanete. Odhlásiť sa môžete aj  telefonicky alebo emailom.

 

Osobné údaje, nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb

Osobné údaje uchovávame v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve, zákonom o DPH a zákonom o zbraniach a strelive. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je to najmenej 10 rokov).

 

Záznam z kamerového systému na našej prevádzke

Kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 30 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 30 dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

 

7. Zabezpečenie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

V SEBRON s.r.o. nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

 

8. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 18 ROKOV

 

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18-rokov. Osoba mladšia ako 18-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

9. PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame,  tzv. „Právo na zabudnutie“.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môžete si ich upraviť priamo vo svojom užívateľskom profile, alebo nás môžete požiadať (telefonicky či emailom) aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry, dobropisy, kniha zbraní a streliva atď.). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

 

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania. Toto právo môžete uplatniť, keď:

 • je presnosť daných údajov spochybnená
 • nechcete vymazať údaje
 • údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte vymazané z právnych dôvodov
 • sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

 

Právo na podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, alebo chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť telefonicky: +421 940 652 562, poslaním e-mailu na: info@sebronarms.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: SEBRON s. r. o., Veľkomoravská 2910/38A 901 01 Malacky

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 5. 2022, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.sebronarms.sk  v časti Ochrana osobných údajov.

 

Vyhľadávanie