Bez ohľadu na to, či ste majiteľom zbrojného preukazu alebo používate voľnopredajné zbrane kategórie D, bezpečnosť pri manipulácii so strelnou zbraňou je alfou a omegou. Často sa stáva, že dochádza k nesprávnej manipulácii, o čom svedčia aj rôzne náhodné streľby, ktoré však môžu končiť katastrofálne. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní a skladovaní zbrane.

Zásady používania strelnej zbrane

Strelné zbrane predstavujú mocný nástroj, ktorý vyžaduje zodpovedný prístup a starostlivosť. Pri používaní strelných zbraní je preto potrebné dodržiavať určité zásady, tzv. nepísané pravidlá, aby ste zabránili neúmyselnej streľbe. Tie by mali dodržiavať profesionálni, športoví strelci, ale aj začiatočníci, a to bez ohľadu na to, či používajú zbraň kategórie B,C alebo voľnopredajné zbrane kategórie D. Všetky kroky súvisia so streľbou, ale aj držaním, skladovaním či preberaním zbrane od iných ľudí. Tu je niekoľko zásad, ktoré by mali byť súčasťou vedomostí každého, kto manipuluje so strelnou zbraňou.

používanie zbrane

Predpokladajte, že je zbraň vždy nabitá

Tento základný predpoklad by mal byť vždy dodržiavaní, a to aj v prípade, že ste si stopercentne istí, že je zbraň prázdna. Správajte a manipulujte s ňou tak, ako by bola nabitá.

Nezaťahujte spúšť, kým nemierite na cieľ

Váš prst by mal byť na zbrani položený vždy zboku. Prst na spúšť dávajte až vtedy, keď mierite na cieľ. Nikdy nemierte na niečo, čo nemáte v úmysle skutočne zasiahnuť, a to či na cieľ na strelnici alebo na zviera v prírode. Takto zabránite náhodnému výstrelu.

Vždy skontrolujte priestor a pozadie cieľa  

Pred stlačením spúšte vždy skontrolujte, čo je za vaším cieľom. Uistite sa, že tam nie je nič, čo by mohlo byť poškodené, ak by ste netrafili presne.

Používajte ochranné pomôcky

Vždy používajte ochranné okuliare a chrániče sluchu pri manipulácii so strelnou zbraňou.

používanie zbrane s ochrannými pomôckami

Po použití zbrane ju dajte vždy do pôvodného stavu

Po každej streľbe a manipulácii so zbraňou ju dajte do bezpečného stavu. Zbraň vyprázdnite, uzamknite a dajte mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

Nepoužívajte cudzie zbrane

Ak nie ste oboznámení s určitým typom zbrane, nepoužívajte ju. Bez vedomia majiteľa sa nedotýkajte cudzej zbrane.

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti strelnice

Ak strieľate na strelnici, dodržiavajte všetky pravidlá a pokyny bezpečnosti stanovené správcami.

Používajte správne náboje

Vždy používajte správne náboje pre vašu zbraň. Nikdy nepoužívajte náboje, ktoré nie sú určené pre daný typ zbrane.

Používajte zbraň primeraným spôsobom

Každá zbraň má svoje obmedzenia. Nepoužívajte zbraň na účely, na ktoré nie je určená.

Zodpovedné používanie strelných zbraní si vyžaduje nielen znalosť techniky streľby, ale aj dôkladné pochopenie zásad bezpečnosti. Dodržiavanie týchto základných zásad minimalizuje riziko nehôd a zabraňuje zraneniam alebo úmrtiam spojeným s manipuláciou so strelnými zbraňami. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste.

používanie zbrane na strelnici

Bezpečné a spoľahlivé zbrane na Sebron Arms

Okrem dodržiavania zásad bezpečnosti je potrebné používať spoľahlivé a bezpečné zbrane od overených výrobcov zbraní. V ponuke na Sebron Arms nájdete širokú ponuku zbraní kategórie B,C a D.