Na bezpečné a spoľahlivé používanie zbraní je potrebné ich dôkladne čistiť. Viete, ako správne vyčistiť svoju zbraň? Tento návod vám poskytne podrobné kroky a inštrukcie, ako správne čistiť športovú a loveckú zbraň pri ich bežnom používaní.

Základné vybavenie na čistenie zbraní

Ešte pred samotným čistením zbrane je potrebné si zadovážiť niekoľko základných pomôcok a materiálov na čistenie.

 • Čistiaca sada na zbrane (obsahuje rôzne kefy a tyčky)
 • Čistiace handričky
 • Olej na zbrane
 • Rozpúšťadlo na odstránenie zvyškov strelného prachu
 • Ochranné rukavice a okuliare
 • Papierové uteráky alebo utierky
čistenie zbrane

Postup čistenia zbraní

Pri čistení zbraní je dôležité dodržiavať správny postup a nevynechať ani jeden z krokov.

Krok 1: Bezpečnosť na prvom mieste

Pred začiatkom čistenia zbrane je nevyhnutné sa uistiť, že zbraň nie je nabitá. Skontrolujte komoru, zásobník a hlaveň, aby ste sa uistili, že v zbrani nezostal žiadny náboj. Práve tento krok patrí medzi jeden z najdôležitejších, pretože ovplyvňuje vašu bezpečnosť.

Krok 2: Rozobratie zbrane

Pre dôkladné vyčistenie je potrebné zbraň čiastočne alebo úplne rozobrať podľa pokynov výrobcu. Vďaka tomu získate prístup ku všetkým častiam zbrane, ktoré je potrebné vyčistiť. Uistite sa, že ste si zapamätali postup rozoberania, aby ste mohli zbraň naspäť správne zložiť.

Krok 3: Čistenie hlavne

Ďalším krokom je čistenie hlavne, ktoré je obzvlášť veľmi dôležité pre správnu funkciu zbraní.

 • Vložte čistiacu tyčku s kefou do hlavne od komory po ústie.
 • Aplikujte rozpúšťadlo na kefku a niekoľkokrát ju pretiahnite hlavňou, aby ste odstránili zvyšky strelného prachu a iné nečistoty.
 • Použite čistiace handričky alebo papierové utierky na odstránenie rozpúšťadla a nečistôt.
 • Opakujte tento postup, kým handričky nebudú čisté.

Krok 4: Čistenie ostatných častí zbrane

Pri čistení zbrane nezabúdajte ani na ostatné časti, ako je napríklad spúšťový mechanizmus či zásobník. Na čistenie spúšťového mechanizmu, zásobníka a iných pohyblivých častí použite menšie kefy na čistenie. Aplikujte rozpúšťadlo na handričku a utrite všetky kovové časti, aby ste odstránili olej, nečistoty a koróziu. Na odstránenie ťažko prístupných nečistôt použite stlačený vzduch.

Krok 5: Mazanie zbrane

Pre správnu funkciu zbraní je dôležite zamerať sa aj na dôkladné mazanie, aby sa zbraň pri použití nezasekávala.

 • Aplikujte tenkú vrstvu oleja na všetky kovové časti, aby ste predišli korózii a zabezpečili hladký chod mechanizmu.
 • Pri športových zbraniach, ktoré sa často používajú, venujte osobitnú pozornosť mazaniu pohyblivých častí, ako je záver a spúšťový mechanizmus.
 • Pri loveckých zbraniach, ktoré sú často vystavené vlhkosti a iným prírodným vplyvom, naneste olej aj na vonkajšie kovové povrchy.

Špecifické rozdiely medzi čistením športových a loveckých zbraní

Pri čistení zbraní by ste mali postupovať podľa pokynov výrobcu zbrane. Vedeli ste však, že je rozdiel pri čistení športových a loveckých zbraní? Je to najmä z dôvodu frekvencie a miesta používania zbraní. Lovecké zbrane sa používajú v externom prostredí, a preto sú vystavené rôznym vonkajším vplyvom. Zároveň je veľký rozdiel aj v mechanizme zbraní.

Športové zbrane

Športové zbrane sa používajú častejšie a intenzívnejšie, čo znamená, že si vyžadujú aj častejšie a dôkladnejšie čistenie. Športové zbrane sú často navrhnuté pre vysokú presnosť a rýchlu streľbu, preto je dôležité udržiavať ich v bezchybnom stave. Pri čistení športových zbraní sa zamerajte na časté čistenie hlavne po každom tréningu alebo súťaži a na dôkladné mazanie pohyblivých častí pre zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti.

Lovecké zbrane

Lovecké zbrane sa používajú menej často, ale sú vystavené tvrdším podmienkam a vonkajším vplyvom, ako je vlhkosť, blato a prach. Preto je dôležité zamerať sa na prevenciu korózie a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Pri čistení loveckých zbraní venujte pozornosť najmä čisteniu a sušeniu zbrane po každom love, aby ste predišli korózii, no zároveň aj aplikácii ochranných vrstiev oleja na vonkajšie povrchy zbrane.

čistenie zbrane

Čistenie a oleje na zbrane na Sebron Arms

Na zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a bezpečnosti zbraní je dôležité venovať čas správnemu čisteniu a údržbe, a to bez ohľadu na to, či ide o športovú alebo loveckú zbraň. Pri čistení zbrane je zároveň dôležité dodržiavať správny postup a kvalitné čistenie či oleje, ktoré vplývajú na ich správny chod. Na Sebron Arms nájdete širokú ponuku čistiacich prostriedkov, pomôcok a mazív na zbrane.